Rühmad

15 erinevat kuid ühe eesmärgiga rühma.

Tartu Maarjamõisa Lasteaias on 15 rühma. Iga rühm on isemoodi, iga õpetaja käekiri on veidi erinev, kuid põhiväärtused ja eesmärgid on neil kõigil samad – pakkuda lastele turvalist, elutervet, lõbusat ja harivat keskkonda. 

Siit lehelt leida rohkem infot meie lasteaia rühmade ja nendega seotud pedagoogide kohta. 

1. Rühm - Täheke

Sobitusrühm

Tegutseme, kasvame ja õpime läbi mängu ja teeme kõike rõõmuga. Väärtustame tervislikke eluviise, loodust, kodu ja perekonda. 

Rõõmus laps on õnnelik laps ja rõõmsa lapse vanemad ja õpetajad on õnnelikud!

2. Rühm - Lepatriinu

Aiarühm

Mäng on meie töö. Mängides saame suuremaks ja  targemaks, õpime üksteisega arvestamist, hoolivat suhtumist kaaslastesse ja ümbritsevasse. Õpime tervislikku toitumist, lõunauinaku vajalikkust, õues lustimist ja ohutut liiklemist.

Me oleme heade muinasjuttude  usku…sest seal lõpeb kõik hästi.

Koos lastevanematega oleme loonud lastele vahvad mängunurgad ja meil on mõnusalt usalduslik ning  meeldivalt rahulik õhkkond.

Meie juures on täpiline meeleolu:  oleme mängulised, usinad ja positiivse suhtumisega nii väikesed kui suured. Oleme avatud uutele ideedele ja headele mõtetele, mis aitab kaasa meie mõnusale koostööle.

3. Rühm - Tibu

Tasandusrühm

Meil on sõbralik, üksteist arvestav ja toetav õhkkond. Tibu rühmast sirguvad teadmishimulised ja rõõmsameelsed lapsed, kelle päevad on täis avastamisrõõmu.  Kõik tegevused on mängulised, valikuid võimaldavad, loovust ja tegutsemisrõõmu pakkuvad. Väärtustame  tervislikke eluviise, füüsilist aktiivsust ja koostööd koduga.

4. Rühm - Päikesejänku

Aiarühm

Päikesejänku  rühm on üks kodune ja kaunis koht, kus soovime luua sõbraliku, hooliva ja viisaka keskkonna. Rühma kujundusega toetame laste esteetilist kasvatust.Praegu on Päikesejänku rühm sõimerühm, kus avastame maailma läbi mängu.

Kui väikesed  “päikesejänkud” oma pesaga harjunud on, siis püüavad nad kinni kõik päikesekiired ja tantsivad kogu ilma ilusaks!

5. Rühm - Vikerkaar

Sõimerühm

Meie rühma lapsed väärtustavad tervist, spordivad rõõmuga ja armastavad tegutseda värskes õhus. Õppe-ja kasvatustöös lähtume lapse eripärast.

Peame väga tähtsaks, et lapsel oleks lasteaias turvaline ja hea olla! Rühmas on palju mängunurki: kodumäng, autode ja ehitusmäng, käeliste tegevuste nurk, poenurk ja veel palju muudki.

6. Rühm - Sinilind

Sobitusrühm

Sinilinnud oleme, väiksed, suured, keskmised.
Üksteist väga hoiame, toetame ja kaitseme.
Aiast välja lendame, avastame, rändame.
Nii me palju märkame, kõigest sellest õpime!

7. Rühm - Mesimumm

Aiarühm

Meie oleme erivanuses sõpruskond. Me hoolitseme väiksemate  eest ja õpime suurematelt. Me õpime iga päev midagi uut. Me avastame  koos, kui imeline on maailm!

8. Rühm - Naerusuu

Aiarühm

Meie rühma motoks on: „Hea sõna, naeratus ja pikk pai!“

Peame oluliseks jagada terviseteadmisi seoses tervisliku toidu, liikumise, hügieeniga. Õpime olema julged, sõbralikud, loovad, rõõmsameelsed ja uudishimulikud.

Näitame emadele-isadele oma tegemisi ja saavutusi. Märkame ja hindame ilu meis enestes ja meie ümber. Oleme üksteise suhtes sallivad, väärtustame enda ja teiste vajadusi.

9. Rühm - Muumi

Aiarühm

Muumi rühma lapsed armastavad tervislikke eluviise, viibida palju looduses, laulda ja tantsida. Esmatähtsad on laste heaolu, turvalisus, tervis ja sõbralikud suhted nii laste kui ka täiskasvanute vahel.

10. Rühm - Naksitrallid

Aiarühm

Naksitrallide rühmas on sõbralikud, aktiivsed ja viisakad lapsed. Väärtustame üksteise aitamist ja kõikidest hoolimist.

Oleme liitunud programmiga  “Kiusamisest vabaks” ning teeme kõik, et kujundada lastes hoolivaid suhteid ja hoiakuid.

11. Rühm - Puhh

Aiarühm

Üks soe ja mõnus rühm on see ja kuulub puha Puhhile.
Puhh-puhh-puhh!
Kes meie rühmas kohal käib, see asjatult ei longi.
Puhh-puhh-puhh!
Me õues palju avastame, uurime ja mängime.
Puhh-puhh-puhh!

12. Rühm - Linnupojad

Aiarühm

Kõige olulisem on hea koostöö, positiivne suhtumine ja rõõmus meel! Kõikide arvamustega arvestatakse, kõik lapsed on võrdsed, kõikidesse suhtutakse sallivalt ning austavalt! 

Oleme liitunud “Kiusamisest vaba” projektiga, kujunenud on üksteist arvestav ja kaasav suhe. Toimuvad nii väljasõidud, ühisüritused, teemapeod, ühised koosistumised koos laste ja vanematega.

13. Rühm - Piilu

Rühm pervasiivsete arenguhäiretega lastele

Erivajadustega laste väikesearvulises rühmas väärtustame last kui isiksust.

Peame väga oluliseks mängulist õpet ja koostööd lastevanematega.

14. Rühm - Mõmmik

Rühm meelepuudega lastele

Me ei ole metsakarud,
oleme kõik mürakarud.
Rõõmsalt mänge mängime
Mõmmikud me oleme.

Meie rühmas saavad igakülgselt abi meelepuudega lapsed!

15. Rühm - Põõsaspea

Sõimerühm

Olen rõõmus jõmpsikas,mulle meeldib joosta ja turnida.
Hoiame kõik üksteist, loodust, raamatuid  ja oma mänguasju.