Toitlustamine

Toitlustamine lasteaias

Alates 21.10.2014 toimetab Lasteaia köögis Baltic Restaurants Estonia AS

Toiduraha arvestamine on jooksva kuu arvel kohatasu ning eelmise kuu toidukulu arvestus tegelike toidukordade järgi. Kui lapse puudumisest ei ole õigeaegselt teavitatud, kajastub see arvel toidukuluna. Mitmepäevase puudumise korral tuleb vanemal teavitada lapse lasteaeda toomisest eelmisel päeval.

Lapse puudumisest tuleb teavitada toitlustamisele eelneval päeval hiljemalt kella 13.00-ks. Kui vanem ei teata lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.

Kui vanem soovib, võib ta loobuda ühest või mitmest toidukorrast (nt hommikusöögist) kirjalikku taasesitamist võimaldava (nt meili teel esitatud) avalduse alusel, mis on esitatud vähemalt nädal aega enne toidukorrast loobumist.

Tervislik toitumine

Meie lastead osaleb Euroopa Liidu poolt toetatavas üleeuroopalises koolipuuvilja ja -köögivilja kavas. 

Tartu Maarjamõisa Lasteaed jagab Euroopa koolipiima programmi alusel EL-i poolt subsideeritud piimatooteid. 

Söögiajad

8.30 – HOMMIKUSÖÖK

12.00 – LÕUNASÖÖK SÕIMERÜHMAD, LIITRÜHMAD

12.30 – LÕUNASÖÖK AIARÜHMAD

15.30 – ÕHTUOODE