Lasteaiast

Tartu Maarjamõisa Lasteaed

Lasteaed avati 1977. aasta veebruaris ning samal aastal alustasid tulemuslikult tööd erirühmad nägemisprobleemidega lastele.  Erirühmade olemasolu ning loodushoidliku ja isamaalise suunitlusega kasvatustöö ongi märksõnad, mis tähistavad lasteaia eripära. Lasteaia paiknemine liigirohkes, saastamata õhuga Mathieseni pargis on võimaldanud rajada loodushuvi äratava kasvukeskkonna, mille saastamata õhk toetab laste tervist. 

Õueala võimaldab lapsel valida erinevate,  vanemate ja õpetajate poolt spetsiaalselt nende tarbeks valitud lapsesõbralike, ohutud atraktsioonide vahel.  

Lasteaed on vanemate seas hinnatud tänu pedagoogiliselt pädevale personalile, rühma meeskonna väga heale koostööle lapsevanemaga. Oodatud on traditsioonilised üritused nagu perepäev, rahvakalendri päevad, sügisesed sibullillede, kevadised Sinilillede jõe, Lõpetajate allee istutamise päevad.

Mudilaste sportimisharjumused kinnistuvad kogenud pedagoogi juhendamisel spordisaalis, sobiliku ilma puhul toimuvad spordiüritused valdavalt  õues.

Muusikalisi teadmisi saadakse nii suures saalis kui õues – õppe ajal linnulaulu kuulates.

Heakorrastatud ja kauni õueala ning jõulukaunistuste eest on lasteaeda tunnustanud mitmed Tartu linnapead. Lasteaiale on 23. juunil 2005 omistatud Eest Vabariigi peaministri tänukiri Kaunile Eesti kodule. Lasteaed on Vabariigi Presidendi „Kaunis Eesti kodu 2006“ võitja.

Lapsevanematega info vahetamiseks kasutame e-keskkonda Eliis (vt. kiirviited lehekülje all)

Iga laps on eriline

Iga laps on eriline ja erinev. Peame oluliseks lähtuda lapse individuaalsusest, erivajaduste väljaselgitamisest ja igakülgsest toetamisest. 

Peame au sees eesti rahvakultuuri ja demokraatlike väärtusi ning kanname neid põhimõtteid edasi ka oma lastele. 

Alates  2012.  aastast kasutatakse metoodikat  „Kiusamisest vaba lasteaed“.

Alates 2016. aasta destsembri kuust  oleme liitunud Tervist Edendavate Lasteadade võrgustikuga.

Alates 2023 aastat kuulume Ettevõtliku Kooli võrgustikku.

Peame oluliseks

Väärtustame

Kuidas tekkis Maarjamõisa Lasteaed?

Legend

See lugu juhtus täpselt selles paigas, kus praegu asub Maarjamõisa lasteaed. Tollal polnud siin midagi muud peale tiigilahmakate, kuni Mathiseni nimeline mees istutas kogu ümbruskonna noori ja väga noori puid täis. Enamjaolt ikka papleid, pärnasid, vahtraid, mõne tammegi, lisaks kreeka pähklipuid.

Ühel sumedal kevadööl hakkasid kuult maale lennanud linnuhaldjad munast kooruvatele, alles verisulis linnupoegadele õnnesulekesi jagama. Õnnetuseks pudenes neist üks kase oksaharude vahele. Lahke pesapuu varjas sulekese kaitsva väeta jäänud linnupoegi kõikide ohtude eest. Kõige enam oli tegu hulkuvate kassidega, kes limpsasid keelt magusa munaroa järele. Haldjad olid puudele linnupoegade kaitsmise eest väga tänulikud ja otsustasid nende kõige suurema soovi  täita.

Tahad nüüd teada, et mida puud ihaldasid? Ega minagi täpselt tea! Tean ainult seda, mida üks ööbik kunagi laksutas. Tema kinnitusel tahtnud kõik noored paplid, pärnad, kased, vahtrad, aga ka tammed ja isegi kreeka pähklipuud, et sõbralikud mudilased jookseksid nende tüvede vahel ja silitaksid vahel krobelist koort. See soov täituski. Tiigi asemele ehitati suur, ütlemata kodune lasteaed.

Tollest ajast alates veedavad pisipõnnid oma päevad roheliste võrade all mängides ning valvavad, et keegi kogemata puude oksi ei murraks. Seda seepärast, et mida enam on puudel oksi, seda rohkem kasvab nendele lehti. Lehed puhastavad õhku, mida lapsed hingavad. Mida puhtamat õhku lapsed hingavad, seda tervemad nad on. Mida tervemad on lapsed, seda õnnelikumad on nende vanemad. Kui emad ja isad on õnnelikud, on lapsedki õnnelikud!  

Kuhu jäi õnnesuleke? Kuhu siis mujale, ikka pesapuuna oma lapsi kaitsvasse lasteaeda!

-Kai Kens

Personal

Kai Kens
Lasteaia direktor
Merle Linda Kangur
Muusikaõpetaja
Geili Vesinurm
Liikumisõpetaja
Signe Leola-Peemot
Õppealajuhataja
Margit Piirmets
Infojuht
Reet Raud
Tüflopedagoog
Maire Tikker
Tasandusrühma logopeed
Grete Urmet
Üldlogopeed
Kirsti Pihlik
Eripedagoog ja HEV-koordinaator
Sanna Savi
Eripedagoog ja HEV-koordinaator
Maire Kallingo
Muusikaõpetaja
Tiiu Müürsepp
Liikumisõpetaja
Janno Häidberg
Abitööline
Natalja Mazur
Raamatupidaja (laste arved)

Huviringid 2023/24 õppeaastal